Nota prawna

Sala Bankietowa Złotoryja („Sala Bankietowa”) oferuje odwiedzającym dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki.

Sala Bankietowa posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych tj. artykułów, zdjęć, grafik, utworów muzycznych i filmów.

Znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami Sali Bankietowej lub osób trzecich, które przyznały Sali Bankietowej prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek materiału umieszczonego na stronie bez zgody Sali Bankietowej lub osoby trzeciej.

Sala Bankietowa i/lub osoby trzecie pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie.

Dla Państwa wygody Sala Bankietowa odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane Sali Bankietowej. Sala Bankietowa nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sala Bankietowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich.

Witryna opracowana przez: SECRET CATS ul. Mazowiecka 20 lok. 44, 05-077 Warszawa NIP: 9521939523, REGON: 147106227 dla: AiK Artur Misaczek Krzysztof Wąsowicz s.c. z siedzibą w Chojnowie ul. M.C. Skłodowskiej 10; NIP: 694-165-83-09; adres e-mail: biuro@salabankietowa.eu; telefon: 691 648 001.